Bijbel

Waarom zou je nog in de Bijbel lezen?
 

De bijbel is al zo oud het is zelfs één van de oudste boeken.
Wat kan de bijbel nog aan waarde toevoegen aan ons leven?

De bijbel is het woord van God. Het is geschreven door mensen, deze mensen hebben dat niet uit eigen kracht gedaan, maar de Geest van God heeft hen daar bij geholpen.
Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven. (2 Timoteüs : 16)

De bijbel is het boek van de waarheid waarin God zijn naam bekend maakt.
Wanneer Mozes aan God vraagt wie moet ik zeggen dat U bent, antwoord God aan Mozes: Ik ben die er zijn zal. (Exodus 3:14)
God zegt dus; Ik ben er voor jou en ik zal er zijn of ik ga met je mee.

De bijbel is het meest verkochte boek ter wereld.

Wat is er dan toch zo bijzonder aan de bijbel.
In de bijbel kun je lezen dat God van ons houd.
Hoe veel God er voor over had om een relatie met ons te krijgen.
Een relatie.., ja een relatie. Wanneer je in de bijbel leest dan ontdek je dat God overal bij betrokken wil worden. Bij alles wat in je leven gebeurt.
Niet alleen als alles goed gaat, maar juist wanneer je het moeilijk hebt staat Jezus naast je om te helpen. Maar wij moeten Hem wel de kans geven.

 

In psalm 37:5a staat: Leg je leven in de handen van de Heer, vertrouw op Hem.
In de bijbel doet God beloften aan zijn volk Israël.
En wanneer je door leest zie je dat Hij zijn belofte altijd na komt.
Wanneer God dat vroeger al deed, zou Hij het dan nu niet meer doen.
Volgens mij denken we te klein van God als we dat denken.
God blijft altijd dezelfde.
Hij was en is en zal er zijn.
In de bijbel staan ook heel veel beloften voor ons.
Je zult verwonderd staan over alles wat God ons wil schenken.

De bijbel maakt ons duidelijk wat Gods algemene wil is, voor alle mensen overal en onder alle omstandigheden.

Wat houdt dat in?

Dat God ons leefregels (de tien geboden) geeft waar we ons aan vast kunnen houden.
Dit betekent niet dat niks mag of alles moet.
God laat ons vrij, Hij laat ons de vrije keus.
Maar wanneer je de liefde van Jezus ontdekt, wil je sommige dingen niet meer doen.

 

Psalm 139

Heer, U kent mij,U doorgrondt mij, U weet het als ik zit of sta.

U doorziet van verre mijn gedachten.
ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op.
met al mijn wegen bent U vertrouwd.

Geen woord ligt op mijn tong.
of U, Heer kent het ten volle.
U omsluit mij, van achter en van voren
U legt Uw hand op mij
Wonderlijk zoals U mij kent,
het gaat mijn begrip te boven.
Hoe zou ik aan Uw aandacht kunnen ontsnappen,
hoe aan Uw blikken ontkomen?
Klom ik op naar de hemel- U tref ik daar aan.
lag ik neer in het dodenrijk- U bent daar.

Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad,
al ging ik wonen voorbij de verste zee,
ook daar zou Uw hand mij leiden,
zou Uw rechterhand mij vasthouden.

Dit is nog maar een gedeelte van deze psalm.
Het is een lied van David.
David was een schaapherder, die door God uitgekozen is om koning te worden over het volk Israël.
God heeft David gekozen omdat hij in God geloofd.

God kijkt niet naar hoe je eruit ziet of je sterk bent of knap van uiterlijk, Hij kijkt naar je hart, dwz of je deugd of niet.
David heeft een lange moeilijke weg moeten gaan voor hij koning werd, maar God doet wat Hij zegt en David werd koning.

In deze psalm maakt David duidelijk, dat hij heel goed weet dat hij afhankelijk is van God.
Dat wil niet zeggen dat hij zelf geen beslissingen meer mocht nemen. Maar dat hij God overal in kende.
Ook hij heeft zijn hersenen gekregen om ze te gebruiken.
Maar het betekent wel dat God de belangrijkste plaats in zijn leven had.

Hij maakt hier duidelijk dat waar je ook heen gaat of wat je ook doet God alles weet.

Wil je deze psalm verder lezen dan kun je die vinden in de bijbel en ook de geschiedenis van David kun je hier in vinden. (1 Samuël 16) Heb je geen bijbel dan kun je altijd op Biblija.net, bijbel on line kijken.

 

 

 

 

Leave a Reply