Bidden

Wat is bidden?

Bidden is praten met God.Je mag Hem alles vertellen waar jij last van hebt. Wanneer je gepest wordt door vrienden of collega, maar ook dat je verdriet hebt of het om de één of andere reden niet meer ziet zitten. Je mag fluisteren, het in gedachten zeggen of hardop bidden. Misschien wil je het uitschreeuwen ook dat is bidden. Het belangrijkste is dat je echt meent wat je zegt. God luistert naar iedereen die echt tot Hem wil spreken.

Bidden is niet alleen maar onze problemen aan God vertellen, maar het is ook luisteren. Wanneer je niet naar Hem luistert, hoe kan God je dan iets duidelijk maken. Je kunt bidden voor jezelf, maar ook voor anderen. Voor mensen in je omgeving die ziek zijn. Voor iemand in je omgeving die verdriet heeft, omdat een dierbaar persoon is overleden. Ook voor je kinderen die een andere weg hebben gekozen dan jij graag wilde.
Maar God vind het ook prachtig als Hij in jouw vreugde mag delen.

Weet je wat zo fijn is? Het kan Jezus niks schelen wat we allemaal hebben uitgehaald of wat voor rare dingen we hebben gedaan. Wanneer we vergeving van onze zonden vragen wil Hij ons dat schenken.

Hoe vraag je om vergeving?

Ga in gebed tot Jezus en vertel Hem wat je dwars zit en wat je hebt gedaan. Je hoeft je niet te schamen, want Hij kent jou en weet alles van je. Hij heeft jou een vrije wil gegeven en daardoor kun jij kiezen. Maar het is jouw keuze om voor God te kiezen en daarom wil Hij ook dat je het zelf vraagt en vertelt. En dan…dan mag je opnieuw beginnen. En natuurlijk zul je steeds weer fouten maken, maar weet dat je steeds naar Jezus mag gaan met je tekortkomingen en Hij zal je helpen. Dank God om zijn grote liefde en genade. Die Hij geeft aan iedereen die er om vraagt.

 

Gebed

Weet je zelf niet wat je bidden kunt of kun je het niet onder woorden brengen?

Begin maar gewoon, stamel maar wat God weet wel wat je aan Hem wilt vragen en Hij wil echt wel naar je luisteren ook al spreek je geen prachtige volzinnen.
En je zult ontdekken, wanneer je begint met bidden komen de woorden vanzelf.
Ook daar helpt Jezus je mee.

Je bent vrij gekocht met het kostbaar bloed van Jezus Christus.
(1Petrus 1:19)

Houden schuldgevoelens je in de greep? Er is maar één weg naar de vrijheid dat is Jezus Christus !!
Ga op je knieën en vraag God om vergeving.
 
 
God heeft ons zelf een gebed gegeven om te bidden.
Dit gebed kun je vinden in de bijbel.
 
Onze Vader in de hemel,
Laat Uw naam geheiligd worden,
Laat Uw koninkrijk komen en Uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel,
Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad.
Amen.   (Matteüs 6:9)
God wil ons genade schenken.
Genade betekent dat we niets kunnen doen, waardoor God ons meer zal gaan liefhebben.
Genade betekent dat we niets kunnen doen, waardoor God minder van ons zal gaan houden.
Genade is iets wat God ons schenkt, je hoeft het alleen maar aan te nemen.
 

Gebed voor het kind

"Alle Kinderen"

Laat de kinderen tot Mij komen,
ooit heeft de Heiland dat gezegd.
En ze zijn tot Hem gekomen.
Hij heeft Zijn arm om hen gelegd.
Hij laat zich vinden door het kind,
dat naar Hem zoekt met kracht.
Het weet zich dan door Hem bemind,
ook midden in de nacht.
Wil toch maar jong naar Jezus gaan,
en geef Hem heel jouw hart.
Want echt: Hij laat je heus niet staan,
Hij wacht op jou met smart.
Hij neemt ook al je zonden weg,
als jij ze Hem belijdt.
Voor jou ook stierf Hij aan het kruis.
Hij heeft ook jou bevrijd.
En later mag je bij Hem zijn,
ook dat heeft Hij beloofd.
Hij maakt ook  jou van zonden rein,
wanneer je dat gelooft.
En… als wij worden als een kind,
wordt de Heer ook onze Vrind

 

 

 
´╗┐

Leave a Reply