In deze tijd

In deze tijd van druk leven

Natuurlijk hebben wij geen tijd om op zondag naar de kerk te gaan.
Het is de enigste dag van de week dat we kunnen uitslapen.

De rest van de week zijn we nodig om klusjes te doen, naar ons werk te gaan en laten we vooral het sporten en onze hobby`s niet vergeten.

 

Maar is het echt teveel gevraagd om één uurtje vrij te maken voor God.
Hij omringt ons met Zijn liefde 24 uur per dag.
Ook al besteden wij geen tijd aan God, Hij vergeet ons niet.
God houdt echt niet minder van jou, omdat je niet naar de kerk gaat.

Maar het is goed voor het leren van Gods Woord en voor de gemeente opbouw.
Hoe zou God ons kunnen vergeten, Hij houdt zoveel van ons, van elk mens afzonderlijk.
Iemand waar je van houdt vergeet je toch niet. Daar wil je graag dicht bij zijn.

God houdt van jou, nog meer dan een vader of moeder van hun kind houdt.
Wij kunnen ons dat niet voorstellen, maar God maakt het ons duidelijk met een verhaal uit de Bijbel. Het verhaal van de verloren zoon. (Lucas 15: 11-32)

Zoals een vader wacht op zijn zoon zo wacht God op ons, zo wacht God op jouw met open armen. Hij wil jou zo graag in Zijn armen sluiten en met liefde voor je zorgen.
 

Vertrouwen

Vertrouwen: Het sleutel woord voor liefde en geloven.

Zonder vertrouwen kun je niet lief hebben. Een relatie houdt geen stand zonder vertrouwen.

Vertrouwen: met zekerheid hopen. (woordenboek)
Vertrouwen: het geloof legt de grondslag voor alles waar we op hopen. (Hebreeën 11:1a)
Jezus wil een vertrouwensband tussen Hem en ons.

Hij roept ons allemaal!!

Jezus roept ook jou: "Kom, Kom!!!"Hij zegt niet: je moet naar die kerk of die gemeente. Nee, Hij zegt
Kom bij mij. Jezus is ons grote voorbeeld om te leven. Hij weet wat we mee maken op aarde aan pijn, ziekte, honger en angst.
Hij heeft net als ons op aarde geleefd en alles gezien, gehoord en gedragen. Juist daarom weet Jezus wat wij doormaken.

Jezus zegt niet dat alles van zelf gaat, wanneer wij Hem volgen. Maar Hij beloofd ons wel, dat we samen met Hem alle stormen in ons leven aan kunnen. Hij beloofd ons geen kalme vaart, maar wel een behouden aankomst.

Wanneer wij ons leven aan Jezus geven zal Hij ons vast houden. Hij wil ons leiden. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven,engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.
(Romeinen 8:38-39)

Jezus Is de bron waar uit we leven. Een bron die blijft stromen en die nooit leeg raakt. Waar wij ons telkens weer mogen vullen en het weer door mogen geven naar anderen toe.

Leave a Reply