Geloven

Wat is geloven?

Geloven is iets zeker weten van wat je nog nooit hebt gezien.
Accepteren dat Jezus jou zo lief heeft, dat Hij zijn leven voor jou heeft gegeven.
Dat Hij ook voor jou aan het kruis heeft gehangen.
Jezus heeft ook jou zonden gedragen, maar we moeten ze Hem wel bekennen en om vergeving vragen.
Vergeving vragen is toegeven dat je spijt hebt van hetgeen je hebt gedaan.
Geloven is ontdekken dat je via Jezus tot God kunt gaan.

Jezus zei: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. (Johannes 14:6)
 

Geloven is houden van iemand,die nog veel meer van jou houdt.

Geloven is dus niet: Op zondag verplicht naar de kerk gaan.
Je aan allerlei regels moeten houden,
Regels zijn mensenwerk,
Niets mogen op zondag,
Geen lol mogen maken,
Altijd serieus moeten zijn,
Geen pilsje mogen drinken.

Als je gelooft mag je de vreugde uitstralen die God je geeft, omdat je voor Hem hebt gekozen. God wil juist dat zijn kinderen gelukkig zijn en van het leven genieten.
Genieten van elkaar, van de natuur en van alles wat God je heeft geschonken.

Geloven doe je dus niet alleen op zondag, zodat je door de week kunt uithalen wat je wilt.

Geloven is een levenshouding.

Geloven is een wils beschikking, het betekent dat je er bewust voor kiest om te willen geloven.
Niets is zo spannend als een leven met God.
 
Gods belofte

Wat beloofd God jou allemaal?

God belooft jou wanneer jij in Jezus Christus gelooft het volgende:
♥  Dat Hij  altijd bij jou is.
♥ Dat God het goede voor jou wil.
♥ Dat er geen haar van je hoofd verloren zal gaan zonder dat Hij er van weet.(Lucas 21:18)
♥ Dat niets of niemand jou kan scheiden van de liefde van Christus.(Romeinen 8:35-39

♥ Dat iedereen die in Hem gelooft, in Hem eeuwig leven heeft. (Johannes 3:15)
Dat betekent niet het eeuwige leven hier op aarde,
maar dat de dood niet het einde is.
Er zijn zoveel mensen die zeggen dood is dood.
Jezus zegt dat er leven is na de dood, dus dan is de dood een nieuw begin.

Daarom is Hij opgevaren naar de hemel, om een plaats voor ons gereed te maken.
Jezus zegt:In het huis van mijn Vader zijn veel kamers. (Johannes 14:12)
Jezus wil graag dat al de kamers die gereed gemaakt worden ook gevuld zullen worden met mensen die geloven
dat God hun Vader is en Jezus hun redder en verlosser.

Wat is het fijn om te weten, dat Jezus daar boven in de hemel ons niet vergeten is.
Hij bid voor ons. Er staat zelfs pleit voor ons.
Het woord pleiten doet denken aan een advocaat.
Een advocaat bemiddelt tussen mensen.
Jezus is een geweldige advocaat, want Hij heeft op aarde rond gelopen.
Hij weet als geen ander wat er zich hier afspeelt en Hij bidt voor ons.

 

Leave a Reply